ساعات حضور انجمن ها

۶۲ بازدید

   ایام هفته

12-8

17-13

شنبه

اعلام می گردد اعلام می گردد

یکشنبه

اعلام می گردد اعلام می گردد

دوشنبه

اعلام می گردد اعلام می گردد

سه شنبه

اعلام می گردد اعلام می گردد

چهارشنبه

اعلام می گردد اعلام می گردد

پنج شنبه

اعلام می گردد اعلام می گردد
 

ساعات حضور انجمن های علمی

 

 

          مکان دفتر انجمن علمی در ساخنمان مرکزی اتاق انجمن های علمی  موسسه اقبال لاهوری می باشد

(۰) دیدگاه