اعطای احکام انجمن علمی برق

۲۴۲ بازدید

جلسه اعطای احکام انجمن علمی برق و شروع به کار رسمی این انجمن با حضور آقای دکتر ثقه الاسلامی ، آقای دکتر نبوی ، آقای مهندس فاضل نسب و خانم صابری در تاریخ 09/09/89 برگزار گردید.

 

 

(۰) دیدگاه