دعوت به شرکت در ارزیابی اساتید

۳۶۶ بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به این که نظرخواهی از نحوه تدریس اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین موسسه در نیمسال جاری از روز پنج­شنبه 18/9/89 آغاز می­گردد، از شما دانشجویان گرامی و فهیم دعوت می­شود  با  مشارکت جدی  و مثمر  ثمر خود  به­ویژه در روزهای نخست، موسسه را در راه اعتلای کیفیت امور آموزشی و ارتقای بهره­وری یاری فرمایید. بدیهی است شرکت به­موقع شما دانشجویان عزیز در این امر خطیر، مسئولان موسسه را در شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف امور آموزشی و بهبود امور و بهره­وری بیش­تر و مناسب­تر یاری خواهد نمود.

 

                                                                        با تشکر از همکاری صمیمانه شما

                                                                       معاون آموزشی موسسه

سیستم پورتال دانشجوییhttp://stu.eqbal.net))

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به این که نظرخواهی از نحوه تدریس اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین موسسه در نیمسال جاری از روز پنج­شنبه 18/9/89 آغاز می­گردد، از شما دانشجویان گرامی و فهیم دعوت می­شود  با  مشارکت جدی  و مثمر  ثمر خود  به­ویژه در روزهای نخست، موسسه را در راه اعتلای کیفیت امور آموزشی و ارتقای بهره­وری یاری فرمایید. بدیهی است شرکت به­موقع شما دانشجویان عزیز در این امر خطیر، مسئولان موسسه را در شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف امور آموزشی و بهبود امور و بهره­وری بیش­تر و مناسب­تر یاری خواهد نمود.

 

                                                                        با تشکر از همکاری صمیمانه شما

                                                                       معاون آموزشی موسسه

سیستم پورتال دانشجوییhttp://stu.eqbal.net))

(۰) دیدگاه