اعطای احکام انجمن علمی عمران

۲۲۵ بازدید

اعطای احکام انجمن علمی گروه های آموزشی عمران در مورخ 1389/12/18 با حضور معاونت محترم دانجشویی مهندس فاضل نسب و مدیر گروه محترم دکتر قیامی برگزار گردید

 

 

 

 

 

 

(۰) دیدگاه