کتابخانه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد‌ قرارداد همکاری‌ امضا کردند‌

۲۲۱ بازدید

کتابخانه موسسه پس از رایزنی با ریاست محترم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی و پیگیری های مربوطه، موفق به عقد قرارداد همکاری با کتابخانه آن دانشکده شده است.  طبق این قرارداد به مدت یکسال امکان استفاده از کتاب ها، نشریات، و پایان نامه های رشته های معماری و شهرسازی فراهم شده است. با توجه به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد معماری، این قرارداد کمک شایانی به تامین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان خواهد کرد.

گفتنی است کتابخانه موسسه هم اکنون با کتابخانه دانشکده مهندسی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی نیز، جهت استفاده از منابع و پایگاههای اطلاعاتی قرارداد همکاری دارد.

لازم به ذکر است استفاده از امکانات فوق با عضویت در کتابخانه موسسه و دریافت معرفینامه می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کارشناس کتابخانه مراجعه فرمائید.

(۰) دیدگاه