برگزاری کارگاه ایده پردازی و تشخیص فرصت

۴۴۳ بازدید

قابل توجه دانشجویان عزیز

مرکز مشاوره دانشجویی در نظر دارد در راستای تشکیل کانون کارآفرینی و ارتقاء توانمندی دانشجویان در حیطه رشته تخصصی خود، کارگاهی با عنوان ایده پرازی و تشخیص فرصت با حضور آقای مهندس امیری، کارشناس ارشد کارآفرینی برگزار کند. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ 18 آذرماه 91 به مرکز مشاوره دانشجویی- طبقه سوم ساختمان مرکزی، سرافرازان 9- مراجعه کنند. 

(۰) دیدگاه