جدول گروه بندی مسابقات فوتسال مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری؛نیمسال 91-92

۴۹۸ بازدید

این جلسه با حضور اعضای کمیته فوتسال و 21 سرپرست تیم های شرکت کننده در مسابقات فوتسال تشکیل شد .
 

زمان جلسه : مورخ 14/9/91 ساعت 15 الی 16

مکان: طبقه سوم ساختمان مرکزی – سرافرازان 9 – کلاس 307

گروه A

 

 

کارشناسی ناپیوسته برق

(قرقلو)

 

 

کاردانی عمران

(ربیعی)

 

 

کاردانی عمران

(هوشیار)

 

 

کارشناسی معماری

(قهرمانلو)

 

 

کارشناسی عمران

( مقدسی)

 

 

-

گروه B

 

کارشناسی ناپیوسته مکانیک

(غلام زاده)

 

کاردانی نقشه کشی

(حسینی)

 

کارشناسی عمران

(سعیدی)

 

کارشناسی رباتیک

(منوچهری)

 

کاردانی کامپیوتر

(الیاسی)

 

    -

گروه

C

 

کاردانی عمران

(عبداللهی)

 

کارشناسی مکانیک

(شیر دل)

 

کارمندان (گلستانی)

 

کاردانی مکانیک

(طرقی)

 

کارشناسی برق

(گودرزی)

 

-

گروه D

 

کارشناسی ناپیوسته عمران

(نوروزی)

 

کارشناسی ناپیوسته مکانیک

(سرویها)

 

کاردانی عمران

(حوری)

 

کارشناسی عمران

(آرمان پور)

 

کاردانی عمران

(حمامچیان)

 

کاردانی عمران

(سیفی)

 


(۰) دیدگاه