گفتمان دانشجویی حجاب و حد و مرزهای آن

يك شنبه ۳ دي ۱۳۹۱
۴۶۶ بازدید

گفتمان دانشجویی حجاب و حد و مرزهای آن (در فضایی کاملا دوستانه)
من حجاب را دوست دارم و می پذیرم زیرا...
من حجاب مرسوم در جامعه را قبول ندارم زیرا...
دانشجویان عزیز!
پذیرای سخنان موافق و مخالف شما در فضایی کاملا دوستانه و صمیمی در رابطه با موضوع فوق هستیم. شما می توانید برای بیان نقطه نظرات خود در این گفتمان ثبت نام کنید.
لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام تا 2 دی ماه فرصت دارید به امور فرهنگی مؤسسه مراجعه نمائید.
زمان گفتمان: دوشنبه 4/10/91 ساعت 13:30-12
مکان: اتاق جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی
نکته قابل توجه اینکه این جلسه مخصوص دانشجویان عزیز دختر می باشد.

(امور فرهنگی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری)
 

(۰) دیدگاه