ثبت نام از قهرمانان ورزشی

۴۳۸ بازدید

از دانشجویان خانم که در رشته های ورزشی تنیس روی میز،تکواندو، کاراته،بدمینتون،شنا، دو ومیدانی و شطرنج در سطح قهرمانی فعالیت دارند تقاضا میشود جهت ثبت نام به امور دانشجویی واقع در سرافرازان 9 طبقه سوم مراجعه نمایند.مهلت تا 19 اسفند سال 91 می باشد.

از دانشجویان ( پسر) که در رشته های ورزشی تکواندو، کاراته، ،شنا، دو ومیدانی و شطرنج در سطح قهرمانی فعالیت دارند تقاضا میشود جهت ثبت نام به امور دانشجویی واقع در سرافرازان 9 طبقه سوم مراجعه نمایند.مهلت مراجعه 19 اسفند 91 می باشد

(۰) دیدگاه