نخستین جشنواره سراسری عکس با موضوع" قرآن در آیینه تصویر"

۵۱۷ بازدید

موسسه آموزش عالی روزبه زنجان از همه دانشجویان کلیه دانشگا ه ها جهت شرکت در نخستین جشنواره سراسری عکس با موضوع "  قرآن در آیینه تصویر" دعوت می کند .

آخرین مهلت ارسال آثار :31 مردادماه سال 1392

 اطلاعات بیشتر : Uphoto@roozbeh.ac.ir

(۰) دیدگاه