رتبه هفتم دانشجویان اقبال در ایده پردازی

۴۲۹ بازدید

طبق آمار سامانه ایده مدیریت شهری، دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با 235 ایده، رتبه هفتم را در میان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر مشهد کسب کردند. شما نیز می توانید با ورود و ثبت ایده در سایت ایده شهر، مسئولین شهر خود را در امر مدیریت بهینه شهری یاری کنید.

(۰) دیدگاه