قابل توجه دانشجویانی که در مهرماه 92 به هر دلیل موفق به ثبت نام در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری نشده اند.

۲۰۲ بازدید

قابل توجه دانشجویانی که در مهرماه 92  به هر دلیل موفق به ثبت نام در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری نشده اند.
 

دریافت اطلاعیه اصلی

دریافت فرم های مورد نیاز

(۰) دیدگاه