تماس با ما

۱۵۵ بازدید

شماره تماس:       داخلی  226      8210075- 0511          
  آدرس پست الکترونیک:  Moshavereh@eqbal.ac.ir    
  آدرس پستی: مشهد، بلوار پیروزی، بلوار سرافرازان، سرافرازان 9، دانشکده معماری و شهرسازی، اتاق 303

 

(۰) دیدگاه