کارگاه آموزشی با عنوان " مهار عقربه ها در دست توست"

۶۵۰ بازدید

با توجه به اهمیت مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی در زندگی دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی کارگاهی با عنوان " مهار عقربه ها در دست توست" با حضور آقای مهندس مودیان از اساتید برجسته سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار خواهد کرد. این کارگاه در روز چهارشنبه 3 اردیبهشت 93 در ساعت 12 الی 13:30 در کلاس 306 ساختمان مرکزی برگزار خواهد شد.

(۰) دیدگاه