سی امین جشنواره ملی قرآن وعترت دانشجویان سراسر کشور

۴۱۰ بازدید

سی امین جشنواره ملی قرآن وعترت دانشجویان سراسر کشور در بهمن ماه سال جاری آغاز میشود.


زمانبندی برگزاری مسابقات
-1مرحله دانشگاهی
نیمه دوم بهمن 1393
-2مرحله منطقه ای
اردیبهشت ماه1394
مرحله کشوری:
-3تیرماه 1394
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر  به واحد فرهنگی مراجعه نمایید.
 

(۰) دیدگاه