پیش رویداد استارت آپ ویکند

۵۳۵ بازدید

پیش رویداد استارت آپ ویکند موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در روزهای دوشنبه و پنجشنبه مورخ 94/11/26 و 94/11/29 در ساعت 12 الی 13:30 در سالن همایش موسسه برگزار میگردد.

پیش رویداد استارت آپ ویکند موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در روزهای دوشنبه و پنجشنبه مورخ 94/11/26 و 94/11/29 در ساعت 12 الی 13:30 در سالن همایش موسسه برگزار میگردد.

(۰) دیدگاه