تبریک روز مهندس

۸۷۸ بازدید

روز بزرگداشت دانشمند ایرانی"خواجه نصیرالدین طوسی" و روز مهندس بر تمامی دانشجویان گرامی  مبارک باد. به امید توفبق روز افزون برای تمامی دانشجویان عزیز، اساتید گرامی و جامعه محترم مهندسین کشور .

روز بزرگداشت دانشمند ایرانی"خواجه نصیرالدین طوسی" و روز مهندس بر تمامی دانشجویان گرامی  مبارک باد. به امید توفبق روز افزون برای تمامی دانشجویان عزیز، اساتید گرامی و جامعه محترم مهندسین کشور .

(۰) دیدگاه