عرض تسلیت به جناب آقای دکتر علیرضا موحدیان

دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
۱۱۱۱ بازدید

جناب آقای دکتر علیرضا موحدیان مدیر محترم پژوهشی  با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت  وغفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم.

جناب آقای دکتر علیرضا موحدیان مدیر محترم پژوهشی  با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت  وغفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم.

(۰) دیدگاه