عرض تسلیت به جناب آقای دکتر علیرضا موحدیان

۱۰۲۶ بازدید

جناب آقای دکتر علیرضا موحدیان مدیر محترم پژوهشی  با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت  وغفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم.

جناب آقای دکتر علیرضا موحدیان مدیر محترم پژوهشی  با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت  وغفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم.

(۰) دیدگاه