دکتر علی شریعتی

۱۴۳ بازدید

جملاتی چند از دکتر شریعتی

جملاتی چند از دکتر شریعتی

 

 

فاطمه در همه ی ابعاد گوناگون «زن بودن» نمونه شده بود.مظهر یک "دختر"، دربرابر پدرش.
مظهر یک"همسر"، دربرابر شویش.
مظهر یک "مادر"، دربرابر فرزندانش.
مظهر یک"زن مبارز ومسؤول"، دربرابر زمانش وسرنوشت جامعه اش.

 

(دکترعلی شریعتی/فاطمه فاطمه است/ص228)

----------------------------

انسان معتقد و مسئول , برای دشنام هایش نیز ارج و حرمت قائل است و من هرگز آن را در نثار به کسانی که اساسا وجود ندارند , تباه نمی کنم 

 دکتر علی شریعتی / کتاب نامه ها

-----------------------

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!

---------------------------

در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم کرد ، آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خدایی که نمی بینم و میدانم که هست..

------------------------------

در دردها دوست را خبر نکردن ، خود نوعی عشق ورزیدن است!

----------------------------

ساعتها را بگذارید بخوابند! بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست.

----------------------

مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می سازد و انسانهای کوچک را متلاشی.

(۰) دیدگاه