خانوم های ایرونی همشون ملکه هستن!!!

۷۵ بازدید

حفظ عفت و حجاب یعنی از یک ملکه بالاتر بودن!

خانوم های ایرونی همشون ملکه هستن!!!

چارلز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست و همکلاسی ایرانی اش همایون می گه: چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن!؟؟ یعنی مردای ایرانی اینقدر کارنامه خرابی دارند و خودشون رو نمیتونن کنترل کنن؟؟

همایون لبخندی میزنه و میگه: ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده ؟ و هر مردی می تونه ملکه انگلستان رو لمس کنه؟!

چارلز با عصبانیت می گه: نه! مگه ملکه فرد عادیه؟!!! فقط افراد خاصی می تونن با ایشون دست بدن و در رابطه باشن!!!

همایون هم بی درنگ می گه:

خانوم های ایرونی همشون ملکه هستن!!!

پس چه توقعی داری که با همه دست بدن؟؟؟

(۰) دیدگاه