تمثیلات زیبا

۳۲۰ بازدید

تمثیلاتی در باب پاکدامنی و حجاب

تمثیلاتی در باب پاکدامنی و حجاب

·         وقتی لامپ نورافشانی می­کند که سیم­های متصل به آن سالم باشند و اگر این سیم­ها لخت و یا زدگی داشته باشند. نه تنها نیروی برق را به خوبی منتقل نمی­کنند بلکه با جریان آب یا اتصال به یکدیگر موجب حریق و آتش­سوزی می­گردند. زن و مرد همانند جریان مثبت و منفی دست به دست هم داده و چراغ خانواده را روشن کرده­اند. می­بایست حجاب اسلامی را رکن اساسی این پیوند قرار دهند و الّا  این چراغ به خاموشی می­گراید و آتش هوس آن را خواهد سوزانید.

         غنچه تا  غنچه است، در حجاب است هیچ کس هوس چیدن آن را نمی­کند اما همینکه حجاب را کنار نهاد و باز شد آنرا خواهند چید. وقتی که چیدند چند روزی هم ممکن است در جای مناسب قرارش دهند.  اما دیری نمی­پاید که پژمرده و پرپر می­شود و آن را در سطل زباله می­ریزند.

خواهران با حجاب هم همچون غنچه­اند که هیچ­کس دست طمع و تصرف به سمت آنها دراز نمی­کند. اما همینکه این حجاب را کنار گذارند مورد طمع دیگران واقع خواهند شد.

         چرا آدم­ها دور خانه­یشان دیوار می­کشند و بر روی دیوارها سیم خاردار نصب می­کنند؟ اگر دربهای خانه­تان چوبی باشد. چرا آهنی می کنید و اگر دیوارها کوتاه باشد چرا بلندی می­کنید؟  اینها همه برای راحتی یا ناراحتی شماست؟

حال اگر دیوار خانه­هایتان بلند بود و کوتاه کردید. یا سیم خاردار داشت آن را برداشتید یا درب بسته بود، باز کردید، این موجب راحتی، آرامش و آسایش یا موجب ناآرامی شما خواهد بود؟ حجاب همچون دیوارخانه و همچون سیم خاردار است که برای راحتی و آسودگی بانوان است. پس اگر اسلام برای زن حجاب آورده، برای راحتی است نه مشقت.

        شما جنس مرغوب را در کادو می پیچید، کتاب قیمتی را جلد می­کنید، طلا و جواهرات  را ساده در دسترس قرار نمی­دهید. بنابراین جلد و حجاب، نشانه حفظ زیبائی است نه کتمان آن ...

         خداوند برای چشم که ظریف است و خطرات، آن را تهدید می­کند پلک قرار داده است. این حجاب به خاطر آسیب­پذیری چشم بوده و محافظ آن است...

        آیا تا به حال خودت را امتحان کرده­ای؟ سر دو راهی های که عقل چیزی می­گوید و دل چیز دیگری، براستی تو از کدام یک اطاعت می کنی؟

        پیامبر اکرم (ص) می­فرمایند: هر چشمی روز قیامت گریان است جز سه چشم، چشمی که از خوف خدا بگرید؛ چشمی که از حرام خدا پوشیده شود و چشمی که شب را تا بامداد در راه خدا پاسداری داده باشد.

اگر بخواهیم که «دل» هوسهای بیجا نکند باید «دیده» را هم کنترل کنیم.

خواهی نخوری ز تیم ابلیس شکست                            باید به دفاع از دل و دیده نشست

چون «شوت» شود به سوی «دل» توپ گناه                   دروازه دل به روی آن باید بست

(۰) دیدگاه