بازدید دانشجویی از آسایشگاه جانبازان

پنج شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
۸۴۱ بازدید
بازدید دانشجویی از آسایشگاه جانبازان

دیدار جمعی دانشجویان و بازدید از آسایشگاه جانبازان ، به مناسبت روز جانباز مورخ شنبه 98/1/24 برگزار می گردد.

دانشجویان جهت ثبت نام می توانند از طریق مراجعه حضوری به اموردانشجویی(خانم فاضل نسب) یا امورفرهنگی(طبقه4) و هچنین تماس تلفنی 38218840 اقدام نمایند.

محل حرکت جمعی روز شنبه ساعت 9:30 از محل موسسه اقبال لاهوری می باشد.

 

امور فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه