برنامه کلاسهای آموزش مجازی دوشنبه 12 اسفند

يك شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
۳۹۴ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی دوشنبه 12 اسفند
برنامه کلاس روز دوشنبه 12 اسفند
ردیف نام درس نام استاد نحوه برگزاری ساعت شروع ساعت پایان
1 اقتصاد2 عطیه عالیان مجازی 10:00 08:00
2 مبانی و روش برنامه ریزی شهری خلج مجازی 10:00 08:00
3 فیزیولوژیک  رئیس المحدثی مجازی 10:00 08:00
4 معرفت شناسی  زهانی مجازی 10:00 08:00
5 مهندسی اینترنت رضوی زاده مجازی 12:00 10:00
6 مبانی و روش برنامه ریزی شهری خلج مجازی 12:00 10:00
7 روانشاسی از دیدگاه  زهانی مجازی 12:00 10:00
8 صنعتی سازمانی موسوی مجازی 12:00 10:00
9 آسیب اجتماعی سرایی مجازی 12:00 10:00
10 انگیزش و هیجان  رئیس المحدثی مجازی 12:00 10:00
11 مکانیک سیالات حسین جواهرچی مجازی 12:00 10:00
12 مهندسی اینترنت رضوی زاده مجازی 14:00 12:00
13 تکنولوژی بتن  میثم پورعباس بیلندی مجازی 14:00 12:00
14 آموزه های 1  زهانی مجازی 14:00 12:00
15 روان سنجی سرایی مجازی 14:00 12:00
16 جامعه شناسی ناظمی مجازی 14:00 12:00
17 اقتصادعمومی2 حشمتی مجازی 14:00 12:00
18 اصول شبیه سازی-ز پریسا مودی مجازی 14:00 12:00
19 مکانیک سیالات حسین جواهرچی مجازی 14:00 12:00
20 تکنولوژی بتن  میثم پورعباس بیلندی مجازی 16:00 14:00
21 هندسه مناظر و مرایا کاری مجازی 16:00 14:00
22 احساس و ادراک  پازند مجازی 16:00 14:00
23 اجتماعی  ناظمی مجازی 16:00 14:00
24 توانبخشی  امیرافشاری مجازی 16:00 14:00
25 جامعه شناسی هنر  مداح حسینی مجازی 16:00 14:00
26 احساس و ادراک پازند مجازی 18:00 16:00
27 اجتماعی  ناظمی مجازی 18:00 16:00
28 نیازهای 1 امیرافشاری مجازی 18:00 16:00
29 تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی رحیمیان مجازی 18:00 16:00
30 اقتصاد مهندسی-زوج جوانمرد مجازی 18:00 16:00
31 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده مجازی 18:00 16:00
32 مدیریت مالی حشمتی مجازی 18:00 16:00
33 زبان ماشین و اسمبلی راستگو مجازی 20:00 18:00
34 مکاتب  پازند مجازی 20:00 18:00
35 نیازهای 2 امیرافشاری مجازی 20:00 18:00
36 مدیریت کیفیت جوانمرد مجازی 20:00 18:00
(۰) دیدگاه