برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 1 اردیبهشت

۹۴۲ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 1 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 1 اردیبهشت (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 معرفت‌شناسی زهانی  8:00 10:00
2 اقتصاد کلان- زوج  عالیان 8:00 10:00
3 مقدمات طراحی معماری 3  کامیار انزوایی 8:00 10:00
4 مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری خلج 8:00 10:00
5 طراحی پایه 2 گلبرگ انزوایی 8:00 10:00
6 ایمنی در برق -زوج رزمی 8:00 10:00
7 برنامه نویسی کامپیوتر زهرا رحیمی 8:00 10:00
8 ارتعاشات مکانیکی فرزاد مویدیان 8:00 10:00
9 روان‌شناسی فیزیولوژیک رئیس المحدثین 8:00 10:00
10 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 خلیلی 8:00 10:00
11 کامپیوتر تخصصی 1 مبین زاد 8:00 10:00
12 معادلات دیفرانسیل محمد رضا حسینی 8:00 10:00
13 عکاسی تخصصی 2  مسعود توجهی 8:00 10:00
14 شیوه ارائه مطالب علمی رضوی زاده 8:00 10:00
15 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در برق-فرد رزمی 8:00 10:00
16 مکانیک سیالات دو فازی آذری نوغابی 10:00 12:00
17 برنامه نویسی کامپیوتر -فرد زهرا رحیمی 10:00 12:00
18  معادلات دیفرانسیل-فرد محمد رضا حسینی 10:00 12:00
19 تمرین‌های معماری 2 خواجوی 10:00 12:00
20 مبانی معماری داخلی مقدم آریایی 10:00 12:00
21 مبانی ادبیات نمایشی ابراهیم زاده 10:00 12:00
22 خوشنویسی و طراحی حروف 2 سکندری مقدم 10:00 12:00
23 انگیزش و هیجان رئیس المحدثین 10:00 12:00
24 آسیب‌شناسی اجتماعی سرایی 10:00 12:00
25 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در برق رزمی 10:00 12:00
26 روان‌شناسی صنعتی سازمانی موسوی 10:00 12:00
27 تکنولوژی و مواد روسازی نیازی 10:00 12:00
28 ریاضی عمومی 2 حامدزاده 10:00 12:00
29 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان زهرا زهانی 10:00 12:00
30 حسابداری صنعتی 1 حسین تالی مقدم 10:00 12:00
31 تهویه مطبوع -فرد زهره امینی 10:00 12:00
32 کنترل کیفیت آماری الداغی 10:00 12:00
33 مهندسی اینترنت رضوی زاده 10:00 12:00
34 مکانیک سیالات جواهرچی 12:00 14:00
35 مقاومت مصالح 1  محیط زاده 12:00 14:00
36 تکنولوژی و مواد روسازی -زوج نیازی 12:00 14:00
37 حسابداری صنعتی 1 حسین تالی مقدم 12:00 14:00
38 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهرا زهانی 12:00 14:00
39 طراحی پیشرفته محدثی فر 12:00 14:00
40 مهندسی اینترنت رضوی زاده 12:00 14:00
41 تهویه مطبوع زهره امینی 12:00 14:00
42 اقتصاد عمومی 2 عالیان 12:00 14:00
43 تصویرسازی بابک توانایی 12:00 14:00
44 کنترل کیفیت آماری-فرد الداغی 12:00 14:00
45 روان سنجی سرایی 12:00 14:00
46 مبانی جامعه‌شناسی ناظمی 12:00 14:00
47 اصول شبیه‌سازی -زوج  پریسا مودی 12:00 14:00
48 دانش خانواده و جمعیت (مرد) بشارتی 12:00 14:00
49 کارگاه تاسیسات مکانیکی بروجردی 12:00 14:00
50 جامعه شناسی هنر مداح حسینی 12:00 14:00
51 بیان معماری سپیده موحد 12:00 14:00
52 معماری داخلی مقدم آریایی 12:00 14:00
53 بیان معماری 3 هژبرالساداتی 14:00 16:00
54 بیان معماری سپیده موحد 14:00 16:00
55 فرایند و روشهای معماری یاسمن مظفرمقدم 14:00 16:00
56 موارد ویژه در مهندسی نفت اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
57 هندسه مناظر و مرایا کاری علی اباد 14:00 16:00
58 احساس و ادراک پازند 14:00 16:00
59 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه امیرافشاری 14:00 16:00
60 روان‌شناسی اجتماعی ناظمی 14:00 16:00
61  روان‌شناسی تجربی گروه1 سرایی 14:00 16:00
62 طراحی توانایی 14:00 16:00
63 کارگاه ماشین  و ابزار سازی بروجردی 14:00 16:00
64 کارگاه تاسیسات برقی باج 14:00 16:00
65 تکنولوژی بتن پورعباس بیلندی 14:00 16:00
66 مدیریت و تشکیلات کارگاهی سیدهدایت قوام 14:00 16:00
67 آشنایی با مقررات ملی ساختمان فرامرزی فر 14:00 16:00
68 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع محمدزاده 14:00 16:00
69 پایگاه داده ها راستگو 14:00 16:00
70 معادلات دیفرانسیل ناصرنژاد 14:00 16:00
71 دانش خانواده و جمعیت (زن) بشارتی 14:00 16:00
72 اقتصاد عمومی 2 عالیان 14:00 16:00
73  روان‌شناسی تجربی گروه2 سرایی 16:00 18:00
74 کاربرد کامپیوتر -زوج محمدزاده 16:00 18:00
75 اقتصاد مهندسی پیشرفته -فرد قالیشویان 16:00 18:00
76 اصول مرمت و حفاظت صادقی 16:00 18:00
77 مبانی مهندس برق 2 حسین پور ثابت 16:00 18:00
78 اندیشه اسلامی1 (مرد)  بشارتی 16:00 18:00
79 انسان، طبیعت و طراحی بابک توانایی 16:00 18:00
80 زبان ماشین و اسمبلی راستگو 16:00 18:00
81 حسابداری مالی -فرد قناد 16:00 18:00
82 برنامه نویسی کامپیوتر -زوج کاظمیان 16:00 18:00
83 مدیریت مالی -زوج حشمتی 16:00 18:00
84 مبانی مهندسی برق -فرد عبداله نیا 16:00 18:00
85 طراحی معماری 1 خواجوی- باقری 16:00 18:00
86 مبانی مهندسی معماری و ساختمان  مرتضی اصغری 16:00 18:00
87 عملیات بهره‌برداری 1 اسماعیل پور مطلق 16:00 18:00
88 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه1 امیرافشاری 16:00 18:00
89 احساس و ادراک پازند 16:00 18:00
90 روان‌شناسی اجتماعی ناظمی 16:00 18:00
91 اقتصاد مهندسی-زوج جوانمرد 16:00 18:00
92 مهندسی ترافیک پیشرفته قیامی 16:00 18:00
93 مبانی مهندس برق 2  - زوج حسین پور ثابت 18:00 20:00
94 اقتصاد مهندسی پیشرفته قالیشویان 18:00 20:00
95 مدیریت کیفیت و بهره وری جوانمرد 18:00 20:00
96 حسابداری مالی قناد 18:00 20:00
97 زبان ماشین و اسمبلی -زوج راستگو 18:00 20:00
98 برنامه نویسی کامپیوتر کاظمیان 18:00 20:00
99 مبانی مهندسی برق عبداله نیا 18:00 20:00
100 مقدمات طراحی معماری2 اورعی زارع - یزدانپرست 18:00 20:00
101 اندیشه اسلامی2 (مرد) بشارتی 18:00 20:00
102 طراحی معماری1 فیاضی - فقیه سبزواری 18:00 20:00
103 انسان، طبیعت  معماری جمیلی 18:00 20:00
104 مهندسی ترافیک پیشرفته-فرد قیامی 18:00 20:00
105 تاریخ و مکاتب روان‌شناسی و نقد آن پازند 18:00 20:00
106 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2 امیرافشاری 18:00 20:00
107 هیدرولوژی مهندسی ایزدخواه 18:00 20:00
108 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه فرهادی - ایزدخواه 18:00 20:00
109 تمثیل شناسی  دکتر ناصح 19:00 20:00
(۰) دیدگاه