برنامه کلاس مجازی روز جمعه 5 اردیبهشت

۷۲۴ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 5 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 5 اردیبهشت (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آزمایشگاه مکانیک خاک فرهادی 8:00 10:00
2   آزمایشگاه مقاومت مصالح فتحی 8:00 10:00
3 آزمایشگاه مکانیک سیالات(نفت) مهدیه مودی 8:00 9:00
4 فارسی عمومی (جبرانی سه شنبه) رزم گیر 8:00 10:00
5 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاظمیان 8:00 10:00
6 آزمایشگاه شیمی عمومی نقوی 8:00 9:00
7 طراحی معماری و شهرسازی  راستین 8:00 12:00
8 امنیت شبکه پیشرفته دکتر کامل 9:00 12:00
9 آزمایشگاه فیزیک 2 حسامی 10:00 11:00
10 آزمایشگاه مکانیک سیالات(مکانیک) مهدیه مودی 10:00 12:00
11 حکمت معماری در ایران - زوج فرمیهنی فراهانی 10:00 12:00
12 آزمایشگاه فیزیک 1 بهمنی 10:00 12:00
13 محیط های چند رسانه ای کرباسی 10:00 12:00
14 فارسی عمومی (جبرانی چهارشنبه) رزم گیر 10:00 12:00
15 آزمایشگاه بتن و مصالح فرهادی 10:00 12:00
16 ریاضی مهندسی پیشرفته مویدیان 10:00 12:00
17 برنامه ریزی و کنترل پروژه -فرد کاظمیان 10:00 12:00
18 آزمایشگاه شیمی آلی نقوی 11:00 12:00
19 آزمایشگاه خواص سیالات مخزن آذری 12:00 13:00
20 آزمایشگاه تکنولوژی بتن  فرهادی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه