تبریک ولادت سبط یازدهم

۶۱ بازدید

ولادت امام یازدهم سبط سید البشر و والد امام منتظر محبوب قلوب هر نبی و وصی حضرت امام حسن ابن علی عسکری صلوات الله علیه بر شیعیان و فرزند بزرگوار آن حضرت مبارک باد.

ولادت امام یازدهم سبط سید البشر و والد امام منتظر محبوب قلوب هر نبی و وصی حضرت امام حسن ابن علی عسکری صلوات الله علیه بر شیعیان و فرزند بزرگوار آن حضرت مبارک باد.

از فرمایشات آن حضرت است : 1- قلب احمق در دهان او و دهان حکیم در قلب اوست.

2- کینه توز، ناآرامترین مردمان است.

3- همانا برای جود و بخشش اندازه و مقداری است، پس هرگاه زیاد شد از آن مقدار پس آن اسراف است و از برای حزم و احتیاط مقداری است پس هر گاه زیاد شد بر آن، پس آن بخل است، و از برای شجاعت مقداری است پس هر گاه زیاد شد بر آن، پس آن تهور و بی باکی است و کافیست ترا از برای ادب کردن نفست اجتناب کردنت از چیزی که مکروه و ناپسند می شماری از غیر خودت . ( منتهی الامال صفحه 465)

(۰) دیدگاه