برنامه کلاس مجازی روز شنبه 20 اردیبهشت

جمعه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
۵۹۲ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 20 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 20 اردیبهشت (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 تحلیل سازه قادری بافقی 8:00 10:00
2 کارگاه ارتباط تصویری 2 اورنگی 8:00 10:00
3 تعمیر و نگهداری ساختمان مرادی 8:00 10:00
4 مدیریت و اقتصاد صنعتی کاظمی 8:00 10:00
5 ریاضیات و معماری حامدزاده 8:00 10:00
6 زبان تخصصی نرم افزار-زوج رضوی زاده 8:00 10:00
7 مقاومت مصالح و سازه‌های فلزی(کنسل) صالحی سده 8:00 10:00
8 تحلیل سازه 1-زوج   انفرادی 8:00 10:00
9 ریاضی پیش دانشگاهی منصوره رحیمی 8:00 10:00
10 طرح معماری داخلی 3 مقدم آریایی 8:00 10:00
11 مواد و روش‌های ساخت 2 بروجردی 8:00 10:00
12 فیزیک  عمومی برق جانسریان 8:00 10:00
13 تحلیل سازه 2- زوج قادری بافتی 10:00 12:00
14 خواص سیالات مخزن طهماسبی 10:00 12:00
15 زبان تخصصی نرم افزار رضوی زاده 10:00 12:00
16 تحلیل سازه 1 انفرادی 10:00 12:00
17 آمار در شهرسازی حامدزاده 10:00 12:00
18 مکانیک سیالات 2 دکتر ناجی میدانی 10:00 12:00
19 مبانی اینترنت 1  زهرا رحیمی 10:00 12:00
20 طراحی ساختمان‌های بتنی صالحی سده 10:00 12:00
21 شناخت و طراحی معماری روستا وزیری 10:00 12:00
22 کنترل کیفیت موسوی زاده 12:00 14:00
23 مکانیک سیالات 2  -زوج دکتر ناجی میدانی 12:00 14:00
24 سازه های فولادی 1 قادری بافتی 12:00 14:00
25 دانش خانواده و جمعیت (زن) رضایی 12:00 14:00
26 آیین نامه های ساختمانی غفاری سرجامی 12:00 14:00
27 سازه های فولادی 2 صالحی سده 12:00 14:00
28 مهندسی مخازن 1 رستمی 12:00 14:00
29 زمین‌شناسی نفت عرفانیان 12:00 14:00
30 مهندسی مخازن 2 طهماسبی 12:00 14:00
31 نصب و راه اندازی شبکه رضوی زاده 12:00 14:00
32 ایستایی 1 حامدزاده 12:00 14:00
33 توانایی ماشین کاری بروجردی 12:00 14:00
34 طراحی فنی ساختمان ناظمی 12:00 14:00
35 کارگاه تاسیسات برقی بروجردی 14:00 16:00
36 تمرین‌های معماری ندیمه مظلومیان 14:00 16:00
37 تاریخ هنر 2 موسی زاده 14:00 16:00
38 تونل‌سازی غفاری سرجامی 14:00 16:00
39 نصب و راه اندازی شبکه رضوی زاده 14:00 16:00
40 زبان تخصصی رستمی 14:00 16:00
41 هندسه احجام و پرسپکتیو بی مکر 14:00 16:00
42  جبر خطی-زوج داوود کیانی راد 14:00 16:00
43 روشهای تولید مخصوص سید مجتبی موسوی زاده 14:00 16:00
44 دانش خانواده و جمعیت (مرد) مرتضی رضایی 14:00 16:00
45 محیط های چند رسانه ای کرباسی کاخکی 14:00 16:00
46 مبانی مهندسی حفاری اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
47 ریاضیات گسسته موسوی نیک 14:00 16:00
48 مقاومت مصالح سجاد شکیبی 16:00 18:00
49 دینامیک صمدی نقاب 16:00 18:00
50 حسابداری صنعتی 2  افشین به‌سودی 16:00 18:00
51 خوردگی فلزات در صنایع نفت کندومال 16:00 18:00
52 معماری معاصر 2 اشرف یزدی 16:00 18:00
53 فیزیک مکانیک مونسی 16:00 18:00
54 اجرای سازه‌های بتنی مهدی شهرکی 16:00 18:00
55 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی حسین پور ثابت 16:00 18:00
56 طراحی معماری 2 ندیمه مظلومیان 16:00 18:00
57 تاریخ تحلیلی صدر اسلام (زن) مرتضی رضایی 16:00 18:00
58  جبر خطی داوود کیانی راد 16:00 18:00
59 مقدمه ای بر سیالات محاسباتی رضایی‌حسن‌آبادی 16:00 18:00
60 محیط های چند رسانه ای کرباسی کاخکی 16:00 18:00
61 حسابداری صنعتی 2  افشین به‌سودی 18:00 20:00
62 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی هژبرالساداتی 18:00 20:00
63   تاریخ تحلیلی صدر اسلام (مرد) مرتضی رضایی 18:00 20:00
64 مبانی مدیریت شهری مرتضی اصغری 18:00 20:00
65 راهسازی  زهرا سرتیبی 18:00 20:00
66 آزمایشگاه کنترل فرآیند کندومال 18:00 20:00
67 هیدرولیک و پنوماتیک رضایی‌حسن‌آبادی 18:00 20:00
68 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه   ایزدخواه 18:00 20:00
(۰) دیدگاه