آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در مسابقات سراسری قرآن کریم

۴۷ بازدید

اطلاعیه مهم آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در مسابقات سراسری قرآن کریم

اطلاعیه مهم آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در مسابقات سراسری قرآن کریم

آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در مسابقات سراسری قرآن کریم تاروز یکشنبه 4 اسفندمی باشد برای کسب اطلاعات بیشتر در روزهای شنبه و یکشنبه سوم وچهارم اسفند به واحد فرهنگی مراجعه کنید.

.

(۰) دیدگاه