تبریک سال نو

۶۵ بازدید

تبریک سال نو

 در شکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان و شادی

اندیشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم .

(۰) دیدگاه