راز یک ملاقات!

۸۰ بازدید

نقش «مادر» در تثبیت جایگاه پدر در خانواد!

 به بهانه فرا رسیدن روز "پدر"

راز یک ملاقات!

بعد از ظهر یکی از روزهای بهاری، معلم مدرسه تصمیم گرفت برای دیدن یکی از شاگردان جدیدش به نام «کاترین»، به منزل آنان برود. خانواده «کاترین» پنج سالی بود که از کشور خود به آنجا مهاجرت کرده بودند.
مادر خانواده، زنی بسیار خونگرم و دوست داشتنی بود، طوری که مهمان نوازی او از سر و روی خانه نیز می بارید. با وجود این، آنچه از همه چیز بیشتر در نظر معلم جلوه می کرد، اظهار محبت مکرر زن به همسرش در غیاب او بود.
حتی وقتی پسر بچه چهار ساله اش با خود چیزهایی می خواند و زمزمه می کرد هراز چندگاهی از مادرش می پرسید: «چقدر دیگر مانده تا پدر به خانه بیاید؟»
کم کم بقیه بچه ها نیز از راه رسیدند و هر کدام با لحنی مؤدبانه با او احوالپرسی کردند و سر درس و مشق خود رفتند. در همین حین دختر بزرگ خانواده که به سوی آشپزخانه می رفت رو به مادر گفت: «می خواهم برای شام کلوچه مورد علاقه پدر را درست کنم.»
در همین موقع معلم برخاست که برود، اما «کاترین» کوچولو از او خواست کمی دیگر بماند و پدرش را هم ملاقات کند. معلم که به دنبال چنین فرصتی بود تا این مرد خوشبخت را که تا این حد مورد محبت و احترام خانواده اش می باشد، ببیند، با کمال میل پذیرفت. اما پس از مدت کوتاهی این اشتیاق به شوک بزرگی مبدل شد، چون کسی را که معلم دید به جای مردی خوش لباس و مرتب با گفتاری موزون و شایسته، مردی ریز اندام بود که با عصبانیت سبیلش را می تاباند و با لهجه ای شکسته از زبان مادری اش با معلم «کاترین» کوچولو احوالپرسی کرد.
معلم برای لحظاتی، غرق در این فکر شد که رمز و راز جایگاه این گونه مردی در چنین خانواده ای چه می تواند باشد؟ ناگهان جرقه ای در ذهنش به وجود آمد. آری این ظاهر یا لهجه و گفتار پدر نیست که به او ارزش می دهد، بلکه روش برخورد و رفتار مادر خانواده است که جایگاه واقعی پدر را بین اعضای خانواده مشخص می کند.
www.happyfamily.com
مترجم: ملیحه تراب پور

(۰) دیدگاه