عبای امام

۱۳۰ بازدید

به مناسبت هفتم تیر ماه، سالروز شهادت مظلومانه "شهید دکتر بهشتی"

از دیدار امام بر می‌گشت. رفته بود توی فکر، امام خواب دیده بود عبایش سوخته. به بهشتی گفته بود مواظب خودتان باشید.

می‌گفت از امام پرسیدم چرا؟ جواب داده بود آقای بهشتی شما عبای من هستید.

برگرفته از کتاب "صد دقیقه تا بهشت" نوشته مجید تولایی

(۰) دیدگاه