کشتی ایمان

۸۸ بازدید

لقمان حکیم به پسرش فرمود: ...

لقمان حکیم به پسرش فرمود:

فرزند عزیزم، دنیا دریایى عمیق و ژرف است؛ و افرادى بسیار زیاد در این دریا هلاک شده اند. پس به یاد داشته باش که:...

کشتى خود را در این دریاى ژرف، ایمان به خدا قرار دهى.

و بادبانش را، توکل به خدا نصب نمائى.

و توشه خود را در آن، تقواى خدا عزوجل قرار دهى.

اگر از این دریا نجات یافتى، به کمک رحمت الهى رسته اى و اگر هلاک شدى به سبب گناهان خودت به مهلکه افتاده اى.

منبع: گلچین صدوق (حکایات و روایات برگزیده کتاب من لا یحضره الفقیه ) اثر شیخ صدوق

مترجم : محمد حسین صفا خواه

(۰) دیدگاه