خواب ابوحبیب

۱۰۹ بازدید

خواب ابوحبیب

        خواب ابوحبیب

حاکم نیشابور به سند خود از ابوحبیب نقل می‌کند: روزی رسول الله را در خواب در منزلی که حجاج در آن اتراق می‌کنند دیدموبه ایشان سلام کردم. نزد ایشان ظرفی از خرمای مدینه بود. ایشان به من هیجده خرما دادند و من خوردم. پس از بیست روز، ابوالحسن علی بن موسی الرضا از مدینه به مکه آمد و در آن مکان نزول کرد و مردم برای دیدار وی شتافتند. من نیز به آنجا رفتم و دیدم ایشان در همان‌ جایی  که پیامبر را در خواب دیدم، نشسته است. در حالی که ظرفی پر از خرماهای مدینه نزد او بود. به امام سلام کردم و ایشان مرا نزد خود فراخواند و مشتی از خرما به همان مقداری که پیامبر در خواب به من عطا فرموده بود، به من داد. به ایشان عرض کردم: زیادتر خرما بدهید. امام فرمود: اگر رسول الله زیادتر می‌داد، من هم به تو زیادتر می‌دادم.

(۰) دیدگاه