پایگاههای اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی لاتین

۵۳ بازدید

 در حال حاضر کتابخانه با پایگاههای اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی معتبرلاتین، شامل Wiley, SpringerLINK, IEEE, ScienceDirect, Taylor & Francis, SageIopscience, ACS Publications, Emerald, APS, Jstor, ASME, AMS (mathscinet), ACM, AIP, RSC, Nature, ASCE, Oxford, Siam, Psycnet, Cambridge, OpticsInfoBase  مشترک می باشد.

کلیه اساتید و دانشجویان، به منظور تامین منابع علمی لاتین مورد نیاز خود، می توانند در پایگاه های مذکور جستجو کرده و با نام کاربری مخصوص خود، مقالات را به صورت آنلاین، در هر زمان و مکان، دریافت نمایند.

سایر پایگاههای لاتین همچون Proquest و ISI از طریق قرارداد همکاری با مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد قابل دسترس دانشجویان و اساتید می باشد.


(۰) دیدگاه