کتابهای الکترونیکی

۶۴ بازدید

کتابخانه الکترونیکی شامل 5000 عنوان کتاب فارسی و 12000 عنوان کتاب لاتین در زمینه های تخصصی و عمومی می باشد، این کتابها در مرکز اطلاع رسانی کتابخانه قابلیت دسترسی دارند. از ویژگی های این کتابها قابلیت جستجو در متن و سایر اطلاعات کتابشناختی، پرینت و ذخیره اطلاعات، همچنین قابلیت تورق می باشد. بسیاری از کتابهای الکترونیکی لاتین نیز از طریق پایگاههای اطلاعاتی مشترک و قرارداد همکاری با مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی، قابل دسترسی و دانلود می باشد.


(۰) دیدگاه