اطلاعیه گروه کامپیوتر

۷۹ بازدید

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر که متقاضی ثبت نام در درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار هستند میرساند حد اکثر تا پایان روز پنج شنبه مورخ 18/12/90 جهت ثبت نام  ، از طریق فرم انتخاب واحد دستی و ارائه آن به آقای قاسمی (فناوری) اقدام نمایید .

برگزاری کلاس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار ، روزهای چهار شنبه ساعت18-16 در محل سایت ساختمان شماره دو خواهد بود .

روز برگزاری کلاسهای برنامه سازی پیشرفته 2 گروه 3 ، سه شنبه 18-16 کلاس 104 و پنج شنبه 20-16 در سایت 1 خواهد بود .

(۰) دیدگاه