لیست پروژه ها

۵۰ بازدید

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

پیش نیاز

تعداد نفرات

اسامی دانشجویان

1

ایجاد کتابخانه الکترونیکی با امکان جستجو و چاپ قسمتهای مختلف کتاب


 

 
 
 

2

وب سایت کتابفروشی OnLine

 
 
 
 

3

مسیریابی دینامیک ( مسیریابی با توجه به ترافیک، طول مسیر، جهت کنترل ترافیک


 

 
 
 

4

آزمون الکترونیکی (E - Testing)


 

 
 
 
5 بررسی توابع فراکتالی و پیاده سازی چند نمونه فراکتال        
6 طراحی وب سایت کاریابی        

7

طراحی و پیاده سازی سیستم پویای کارنامه و امور مالی


 

 
 
 

استاد راهنما:آقای مهندس مدنی

سقف پذیرش پروژه:   - نفر

(۰) دیدگاه