آقای مهندس عزیزی

۲۳۰ بازدید


ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

پیش نیاز

تعدادنفرات

اسامی دانشجویان

1

پیاده سازی کامل سامانه بیومتریک بر اساس عنبیه


 

آشنایی با پردازش تصویروتسلط به نرم افزار matlab

2


 

2

تحقیق وبررسی درباره سیستمهای واقعیت مجازیvrml وپیاده سازی یک نمونه عملی(دانشگاه)


 

آشنایی با برنامه نویسی شی گرا ومفاهیم ساخت انیمیشن

2


 علی نقی افخمی

3

پیاده سازی کامل یک سیستم بیومتریک براساس ساختار گوش


 

آشنایی با پردازش تصویروتسلط به نرم افزار matlab

2

فرناز نجارباشی

لیلا یوسف اباد
 

4

پیاده سازی کامل یک سیستم جهت آماده سازی تصاویر گوش به منظور استفاده در سیستمهای بیومتریک


 

آشنایی با پردازش تصویروتسلط به نرم افزار matlab

2

بهنازافشارمهر

مجتبی مقدسی

5

تحقیق و بررسی اپراتورهای مورفولو‍ژیک در پردازش تصویر وپیاده سازی یک نمونه کاربردی


 

آشنایی با پردازش تصویروتسلط به نرم افزار matlab

2

معصومه موزرمی

مسعود راد

6

تحقیق وبررسی درباره شبکه های عصبی با رفتار آشوب گونه وپیاده سازی یک نمونه کاربردی


 

 

2


 
7 ایجاد موسیقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک   - - عذرا هنرمند

احسان رخ تابناک


 

 

 

 

 

 

استاد راهنما:آقای مهندس عزیزی

سقف پذیرش پروژه:   12 نفر

amirazizi_b@yahoo.com

 

(۰) دیدگاه