کاردانی کامپیوتر

۱۰۳ بازدید

کاردانی کامپیوتر
این دوره نیروی متخصصی را تربیت می نماید که با کسب مجموعه ای از علوم نظری و مهارتهای عملی بتوانند در زمینه های برنامه نویسی، مسئولیت سایت های کامپیوتری، بهره برداری و ارائه خدمات، بینش و دانش لازم را دارا باشند. همچنین توانائی کافی در حد تجزیه و تحلیل را  دارا بوده و بتواند طرحهای مهندسی را به مرحله اجراء در آورند.

ضرورت و اهمیت:

توسعه روز افزون بهره گیری از کامپیوتر در کلیه امور کشور از مجامع علمی تا محافل تجاری، ضرورت تربیت انسانی متخصص در بهره گیری از کامپیوتر به نحو مطلوب را ایجاد می نماید.

نقش و توانائی:

فارغ التحصیلان این دوره باید قادر باشند تا تا در زمینه های برنامه نویسی، مسئولیت سایت های کامپیوتری، بهره برداری و ارائه خدمات دارای بینش، دانش و توانائی لازم در حد تجزیه و تحلیل را داشته و بتواند طرحهای مهندسی را به مرحله اجراء در آورند. این افراد با توجه به سرعت چشمگیر تحولات کامپیوتر در دنیا باید قادر به تطبیق توانائیهای خویش بوده و بتوانند مشکلات این صنعت را مرتفع سازند.

مشاغل فارغ التحصیلان:

•         برنامه نویسی کاربردی _ صنعتی

•         برنامه نویسی تجاری  

•         راهبری مراکز کامپیوتری

•         کاربری برنامه های موجود

تعداد کل واحدهای درسی این دوره
دروس عمومی12 واحد
دروس پایه 9واحد
دروس اصلی 28 واحد
دروس تخصصی 18 واحد
دروس تخصصی 6 واحد
جمع کل واحد   73 واحد


دروس عمومی
فارسی- معارف اسلاحی1- اخلاق و تربیت اسلامی- تربیت بدنی- زبان خارجی- جمعیت و تنظیم خانواده

دروس اصلی
برنامه سازی کامپیوتر1- برنامه سازی کامپیوتر2- کارگاه کامپیوتر- زبان تخصصی- مدار منطقی کامپیوتر-  آزمایشگاه مدارهای منطقی کامپیوتر- ساختمان و زبان ماشین- ساختمان داده ها- برنامه نویسیر سیستم های تجاری- پایگاه داده ها- ذخیره و بازیابی اطلاعات

دروس پایه
ریاضی عمومی- آمار و احتمالات- فیزیک- آز فیزیک

دروس تخصصی اجباری
نرم افزار عملی- پروژه برنامه سازی- طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم ها- اصول سرپرستی- کارورزی- اصول سیستم های شبکه- آشنایی با سیستم عامل
.
دروس تخصصی اختیاری
اصول و کاربرد شبکه های اطلاع رسانی- اصول کامپایلر- گرافیک کامپیوتری- سخت افزار کامپیوتر- مباحث ویژه1- مباحث ویژه2- اداره عملیات مراکز کامپیوتری

 

(۰) دیدگاه