اخبار گروه

۱۵۵ بازدید

گروه 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، که متقاضی ثبت نام در درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار هستند می رساند ،‌حداکثر تا پایان روز پنج شنبه مورخ 18/12/90 جهت ثبت نام از طریق فرم انتخاب واحد دستی و ارائه آن به آقای قاسمی(فناوری)، اقدام نمایند.
برگزاری کلاس آز مهندسی نرم افزار، روز های چهارشنبه ساعت 18-16 ، در محل سایت شماره دو ساختمان شماره 2 خواهد بود.
روز برگزاری کلاسهای برنامه سازی پیشرفته 2 گروه 3 ،سه شنبه 18-16 کلاس 104 و پنجشنبه 20-16 در سایت 1 خواهد بود.
مدرس هر دو درس آقای مهندس اولیایی می باشند.
(۰) دیدگاه