انجمن علمی رباتیک

۱۲۷ بازدید

 

اعضای شورای انجمن علمی رباتیک:

 

مصطفی زینلی مقدم

8910090054

-عضو اصلی

محمد رضا ضرابی نیا

8810090070

-عضو اصلی

امید بهنام سیستانی

8910090060

-عضو اصلی

نیلوفر کاشف پور

8910090041

-عضو اصلی

مهرناز مهرزادی

8910090044

-عضو اصلی

زهره صلواتی زاده

8810090039

-عضو علی البدل

سید محمد سید مهدی

8810090008

-عضو علی البدل

 

دبیر خانه انجمن :

دبیر انجمن علمی :

آدرس الکترونیک :

وبلاگ:

کمیته ها:

برنامه ها:

نشریه : مانیاد

نمونه حکم:

(۰) دیدگاه