همایش مشهد - معماری و نوسعه زائر محور

۲۵۵ بازدید

سخنرانی دکتر علیرضا باوندیان عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و سردبیر مجله پیام مهندس

موضوع  : مشهد - معماری و توسعه زائر محور

 

مکان : سالن همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد

زمان : دوشنبه 29/09/89 ساعت 11:30 الی 13

(۰) دیدگاه