دانشجویان, اساتید و همکاران ارجمند به اطلاع می رساند:

۲۴۴ بازدید

نمایشکاه تازه های کتاب خریداری شده از نمایشگاههای تهران و مشهد، مورخ یکشنبه 8/12/89 الی پنجشنبه 12/12/89 در محل سالن های مطالعه برادران و خواهران کتابخانه موسسه (ساختمان شماره 1) برگزار میگردد. کتب مذکور در حوزه تمامی رشته های دانشگاه همچنین کتب عمومی شامل ادبیات، رمان ، روانشناسی ، موفقیت ، دینی و ... می باشد.

حضور شما و پیشنهادهای ارزنده تان برای هرچه غنی تر کردن منابع کتابخانه باعث سرافرازی ماست.

(۰) دیدگاه