نتایج مسابقات قرآنی

۲۷۸ بازدید

دانشجویان زیربه عنوان نفرات برترمسابقات قرآنی درسال90 از موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در مشهد مقدس  اعلام  میگردند.
آقای محمدرضاسندگل رشته ی کارشناسی برق دررشته ی قرآنی قرائت  تحقیق باامتیاز5/103
آقای مهدی مونس طوسی رشته ی کارشناسی مکانیک دررشته ی قرآنی قرائت  ترتیل باامتیاز85
لازم به ذکراست که این مسابقات در دومرحله ی کتبی وشفاهی درموسسه ی آموزش عالی اقبال لاهوری برگزارگردید . مسابقه شفاهی با 100 امتیاز و مسابقه کتبی با 20 امتیاز و مجموع کل امتیاز 120 می باشد و امتیازات دانشجویان از 120 امتیاز محاسبه شده است.

(۰) دیدگاه