پایان اردیبهشت با اردوی "دشت بهشت"

۲۴۱ بازدید

پایان "اردیبهشت" با اردوی فرهنگی تفریحی "دشت بهشت"

زمان دوشنبه اول خرداد ماه 91

دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت فرهنگی مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه