اطلاعیه آموزش شنا ویژه دانشجویان (خواهران )

يك شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳
۴۲۷ بازدید

بمنظور ارائه خدمات ورزشی به دانشجویان عزیز برنامه آموزش شنا ویژه خواهران به شرح ذیل میباشد،دانشجویان علاقه مند میتوانند جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه نمایند .
محل برگزاری دوره آموزشی: بلوار دانشجو- دانشجو 20 – استخر شهید کاظمیان
مدت دوره آموزشی :12 جلسه 1:30 ساعته
زمان آموزش : روزهای زوج 15:30 الی 17
هزینه آموزش:مبلغ ششصد هزار ریال که پنجاه درصد آن(سیصد هزار ریال)توسط معاونت دانشجویی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری پرداخت می شود .
نحوه دریافت هزینه:واریز مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب   4214032312 جام بانک ملت بنام کمیته ورزشی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و ارائه فیش به امور دانشجویی
 

(۰) دیدگاه