اطلاعیه آموزش شنا ویژه دانشجویان (خواهران )

۴۰۷ بازدید

بمنظور ارائه خدمات ورزشی به دانشجویان عزیز برنامه آموزش شنا ویژه خواهران به شرح ذیل میباشد،دانشجویان علاقه مند میتوانند جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه نمایند .
محل برگزاری دوره آموزشی: بلوار دانشجو- دانشجو 20 – استخر شهید کاظمیان
مدت دوره آموزشی :12 جلسه 1:30 ساعته
زمان آموزش : روزهای زوج 15:30 الی 17
هزینه آموزش:مبلغ ششصد هزار ریال که پنجاه درصد آن(سیصد هزار ریال)توسط معاونت دانشجویی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری پرداخت می شود .
نحوه دریافت هزینه:واریز مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب   4214032312 جام بانک ملت بنام کمیته ورزشی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و ارائه فیش به امور دانشجویی
 

(۰) دیدگاه