اخبار

شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱
چهار شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
يك شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱
چهار شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱
ضیافت افطاری مطابق برنامه ذیل در روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه 1401 مصادف با بیست و چهارم رمضان المبارک با ...
چهار شنبه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
چهار شنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۱
جمعه ۱۲ فروردين ۱۴۰۱
اولین جلسه دفاع کارشناسى ارشد عکاسى در موسسه آموزش عالى اقبال لاهورى مشهد برگزار شد.
چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
پنج شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰